Board logo

標題: 拍照 [打印本頁]

作者: 野原新之助    時間: 2007-12-19 13:29     標題: 拍照

5人站成1排拍照, 甲不在最左, 乙不在最右, 哪有什麼站法(排列)?

20/12/2007 0:58 由Laserfinger修正
5人站成1排拍照, 甲不在最左, 乙不在最右, 哪有多少種站法(排列)?
作者: 一個仙    時間: 2007-12-19 13:32

咁.....甲在最右......乙在最左囉!!!!
作者: gundam    時間: 2007-12-19 13:34

中間
作者: 益力多    時間: 2007-12-19 13:34

成日都唔知你問乜!!!!!!!!!!!
都唔知你問得差定我理解能力差
作者: 夜月    時間: 2007-12-19 13:42

甲在左面第2個, 乙在右面第2個
作者: 屁屁吉拉    時間: 2007-12-19 13:44

佢可能想問有幾多個combinations
引用:
原帖由 益力多 於 2007-12-19 13:34 發表
成日都唔知你問乜!!!!!!!!!!!
都唔知你問得差定我理解能力差

作者: 益力多    時間: 2007-12-19 13:46

*甲*乙*
**甲乙*
*甲乙**
*乙*甲*
**乙甲*
*乙甲**
作者: 屁屁吉拉    時間: 2007-12-19 13:47

1: 4個排法
2: 5個排法
3: 5個排法
4: 5個排法
5: 4個排法
乘埋佢
作者: 野原新之助    時間: 2007-12-19 18:08     標題: 回覆 #4 益力多 的帖子

依書直說!
上面d答案全錯!
作者: 北極熊    時間: 2007-12-20 00:05

1排
作者: laserfinger    時間: 2007-12-20 00:59     標題: 回覆 #10 北極熊 的帖子


歡迎光臨 數碼講-地產論壇 CyberTalk Real Estate (http://cybertalk.property.hk/) Powered by Discuz! 6.0.0